Saturday, 9 March 2013

----- 82 -- :)


1 comment:

  1. आधी - अधूरी !
    देखि तस्वीर तेरी !
    समजा पूरी !

    ReplyDelete