Wednesday 10 December 2014

सूर्य -नमस्कार / 12 मंत्र

________________________________________________

1- नमस्कार आसन
2 - हस्त उत्तान आसन
3-पदहस्तासन
4-अश्व संचालन आसन
5 - पर्वतासन
6 - अष्टांग नमस्कार आसन
7 - भुजंगासन
8 - पर्वतासन
9 - अश्व संचालनासंन
10 - पदहस्तासन
11 - हस्त उत्तान आसन
12 - नमस्कार आसन
___________________________________


---------------------------------------------------------------- डॉ .प्रतिभा स्वाति 

4 comments: